නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P09168 - CELLULOSE GUITAR PICKS - HEAVY ASSORTED PEARLOID COLORS

P09168 - CELLULOSE GUITAR PICKS - HEAVY ASSORTED PEARLOID COLORS

නිතිපතා මිල Rs 250.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 250.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Cellulose Acetate Nitrate. Assorted Pearloid Color Picks, .94mm
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න