නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Stagg

20 AA R UK - 20 W RMS Acoustic Guitar Amplifier

20 AA R UK - 20 W RMS Acoustic Guitar Amplifier

නිතිපතා මිල Rs 36,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 42,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 36,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
20 watts (RMS)
8", 4 ohms, with coaxial tweeter
70 Hz - 12 kHz
0.2 %
-64 dB at maximum rated power
200k ohms (instrument)
3-band equaliser (bass, middle, treble) with parametric mid, active or passive instrument mode
Instrument, microphone, auxiliary device (stereo jack)
Headphones (6.35 mm (1/4") standard jack)
Versatile spring reverb
56 watts maximum
40.3 x 34.7 x 19.4 cm (15.9 x 13.7 x 7.6")
8.5 kg (18.7 lb)
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)