නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Markbass

ULTIMATE 040 060 080 100 120

ULTIMATE 040 060 080 100 120

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

ULTIMATE Series – SOFT TOUCH electric bass nickel plated steel


The ULTIMATE series bass strings are made of high quality selected nickel plated steel wire, hand-wound on hexagonal high carbon content core by master string makers. They are designed to give softer touch and feeling, still offering a super string-to-string balanced tone and traditional warm nickel sound.


Markbass Strings are made at our factory in Abruzzo (Italy), using the best selected innovative materials and ultimate quality controls matched with the ancient tradition of master string makers.
Maybe not many people know that since the past centuries Abruzzo has been the motherland of almost all string makers.
The art of string making was born in this beautiful part of the world and many great brands in today’s worldwide market can trace their own origins here,  it's a history made of skilled hands, hard work, sacrifices and so much genius: typical features of  people from Abruzzo.
This artistry and know how have been exported worldwide as well, offering a superior product with exceptional performance, amazing feeling, intonation and reliability!

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)