නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Bespeco

BAG180BG - Color Line Bass Guitar Bag

BAG180BG - Color Line Bass Guitar Bag

නිතිපතා මිල Rs 7,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 9,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 7,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
  • For electric bass
  • 10 mm padding
  • Made of rip-proof “Oxford cloth 600D” with PVC outer border
  • Black and orange color
  • Padded handle
  • Adjustable double strap with professional hooks
  • Large frontal pocket
  • Shock-resistant endings in natural rubber
  • Strong zippers stitched with anti-rip nylon
  • Inner strengthening for strings and bridge protection
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න