නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Bespeco

BAG220EG - Essential Line Electric Guitar Bag

BAG220EG - Essential Line Electric Guitar Bag

නිතිපතා මිල Rs 7,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 8,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 7,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
  • For electric guitar
  • Made of rip-proof “Oxford cloth 600D” with cloth outer border
  • Black color
  • Velcro reinforced easy-to-open handle
  • Adjustable double strap
  • Large frontal pocket
  • Strong zippers stitched with anti-rip nylon
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න