නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Markbass

BRIGHT - 012 016 024 032 042 053

BRIGHT - 012 016 024 032 042 053

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

BRIGHT Series – Acoustic guitar strings Bronze 80/20

BRIGHT SERIES

With an 80/20 ratio of copper and zinc within the wrap wire, the BRIGHT series is designed to subtly enhance bright and detailed tones with a scooped mid, adding projection and punch to your acoustic guitar. As with our other Markstrings acoustic series, BRIGHT series is offered in a choice of 6 gauges from extralight to heavy, and 12 string set.


Mark Strings are made at our factory in Abruzzo (Italy), using the best selected innovative materials and ultimate quality controls matched with the ancient tradition of master string makers.   Maybe not many people know that since the past centuries Abruzzo has been the motherland of almost all string makers.
The art of string making was born in this beautiful part of the world and many great brands in today’s worldwide market can trace their own origins here,  it's a history made of skilled hands, hard work, sacrifices and so much genius: typical features of  people from Abruzzo. This artistry and know how have been exported worldwide as well, offering a superior product with exceptional performance, amazing feeling, intonation and reliability!

After the worldwide success we got with Markbass Strings and the staggering number of request we received for guitar strings we are now ready to continue Abruzzo ancient master strings' history and tradition, giving to Guitarist the best strings they deserve.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)