නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Schlagwerk

CL8102 - CLAVES ACACIA

CL8102 - CLAVES ACACIA

නිතිපතා මිල Rs 2,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

They are a must for every percussionist. Despite or perhaps because of their simplicity: the percussion claves are the rhythmic framework for numerous styles of Latin American music - from son, rumba, salsa to bossa nova.

  • Wood: Acacia
  • Diameter: 25mm
  • Warm, soft tone
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න