නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Schlagwerk

CO 1 Cajon Cover

CO 1 Cajon Cover

නිතිපතා මිල Rs 3,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 5,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 3,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Bag Height
50 cms
Wide
30 cm
Colour
Black
Material
Nylon
Padded
No
Handles
Not Included
Straps
Not Included
Outside Pocket
Not
Length
30 cms
Fit
Cajón
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)