නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Schlagwerk

SP20 - CAJON PAD

SP20 - CAJON PAD

නිතිපතා මිල Rs 1,700.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 2,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 1,700.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The optimal seat cover for all medium and large CP Cajon models.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න