නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

DW

DWSM906 - Cymbal Stacker

DWSM906 - Cymbal Stacker

නිතිපතා මිල Rs 5,100.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 5,100.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

6-inch stacker (8mm thread) fits DW and other brands.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න