නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Zildjian

Z5A

Z5A

නිතිපතා මිල Rs 3,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Our most popular model. Full-size oval tip produces full tone.

  • Our most popular drumstick
  • Mid-sized shaft and medium taper provide a versatile balance and feel great for any playing style

 

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න