නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Zildjian

ZCB20

ZCB20

නිතිපතා මිල Rs 7,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 8,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 7,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The Zildjian 20" Basic Cymbal Bag is a classic black carry bag that fits up to 20" cymbals. With padded handles and a removable shoulder strap, this lightweight bag makes it easy to transport or store your cymbals.
  • Lightweight carry bag that fits up to 20" cymbals
  • Dimensions: 20"W x 2.2"D x 20"H
  • Polyester with nylon lining
  • Black canvas bag with gold embroidered Zildjian logo on front
  • Includes removable shoulder strap
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න