නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Stagg

SUM40 - USB condenser microphone

SUM40 - USB condenser microphone

නිතිපතා මිල Rs 18,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 18,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Music recording, voice-over, podcasting
Condenser
Cardioid
- 53 dB +/- 3 dB)
50 Hz to 18 kHz
75 dB
Windows and Mac OS X, without additional driver
Type B USB
3.5 mm (1/8") mini jack
Black
USB cable and shock mount
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න