නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Stagg

SA20ACE NAT - Auditorium cutaway acoustic-electric guitar with basswood top

SA20ACE NAT - Auditorium cutaway acoustic-electric guitar with basswood top

නිතිපතා මිල Rs 44,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 44,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Basswood
Nato
White poplar
White poplar
Open gear, nickel
Under saddle transducer and equaliser with volume, bass, middle and treble control, phase switch and low battery indicator
Highgloss
Natural
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න