නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Stagg

WS-FL111 - C Flute, closed holes, offset G, split E, silver plated

WS-FL111 - C Flute, closed holes, offset G, split E, silver plated

නිතිපතා මිල Rs 34,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 45,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 34,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
nickel silver, silver plated
Closed holes
Offset G
Split E mechanism
French style keys
incl. Cleaning swab, cloth and gloves, soft case with straps
Silver plated

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න