නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

PDP

PDAX904BL - PDP Cymbal Stacker

PDAX904BL - PDP Cymbal Stacker

නිතිපතා මිල Rs 3,800.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 3,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
  • Sturdy cymbal stacker with felt and wing nut
  • Easily mount a splash or smaller crash over an existing cymbal
  • Streamlines setup and reduces amount of mounting hardware
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න