නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Zildjian

I Pro Gig

I Pro Gig

නිතිපතා මිල Rs 135,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 155,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 135,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Pro Gig Pack සම්මත ප්‍රමාණවලින් ප්‍රසාරණය වන අතර, උපරිම ප්‍රකාශනය සඳහා දෙවන බිඳවැටීමක් එක් කරයි. 14" hihat pair, 16" සහ 18" crashes සහ full 20" ride යනු ඔබට ඕනෑම සංගීත ප්‍රභේදයකට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය සියල්ල වේ.

අත්තාළම් ඇතුළත් වේ:
- 14" HiHats
- 16" බිඳ වැටීම
- 18" බිඳ වැටීම
- 20" පදින්න
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න