නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Stagg

C547 - 4/4 natural-Spruce and Mahogany classical guitar

C547 - 4/4 natural-Spruce and Mahogany classical guitar

නිතිපතා මිල Rs 32,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 32,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Full size classical guitar with DÁddario strings
Spruce top with Mahogany back & sides
Rosewood fingerboard & bridge
Highgloss finish with pretty rosette motif around the sound hole

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න