නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Stagg

SA20D 1/2 N - 1/2 natural dreadnought acoustic guitar with basswood top

SA20D 1/2 N - 1/2 natural dreadnought acoustic guitar with basswood top

නිතිපතා මිල Rs 30,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 30,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Basswood
Basswood
Nato
Poplar
Poplar
Open gear, nickel
Highgloss
Natural

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න