නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Stagg

SA20A NAT - 4/4 natural-coloured auditorium acoustic guitar with basswood top

SA20A NAT - 4/4 natural-coloured auditorium acoustic guitar with basswood top

නිතිපතා මිල Rs 32,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 32,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Basswood
Basswood
Nato
White poplar
White poplar
Open gear, nickel
Highgloss
Natural


සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)