නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Zildjian

Z7A

Z7A

නිතිපතා මිල Rs 3,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Slim profile for light touch and great articulation.

  • A thin design for a lighter touch
  • Round tip offers great articulation on cymbals
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න