නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Schlagwerk

CP604 - Cajon Fineline comfort MOCHA

CP604 - Cajon Fineline comfort MOCHA

නිතිපතා මිල Rs 85,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 98,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 85,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The Fineline comfort Mocca offers a special sound experience thanks to the special snare technology with individual CW² snare wires. A high-quality SP60 leather seat cushion is included.

  • Strike surface: Dark Makassar (Diospyros celebica)
  • Body: comfort beech (CLM process)
  • 2 x 6 special CW2 wires with spiral winding
  • Dimensions: approx. 30 x 30 x 50 cm
  • Premium components for the best sound and comfort
  • Pleasant feel
    සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න