නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Audix

DCLAMP

DCLAMP

නිතිපතා මිල Rs 8,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 9,750.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 8,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

FLEXIBLE MINI-GOOSENECK WITH DRUM TENSION LUG CLAMP FOR D2, D4.

Flexible mini-gooseneck with drum tension lug mount. Includes DCLIP plastic clip for D Series.

    සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න