නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Audix

DFLEX

DFLEX

නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 5,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 4,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

DUAL PIVOT RIM MOUNTED CLIP FOR D SERIES, SCX SERIES.

Dual pivot rim mounted clip with extra-wide butterfly jaws. Attaches firmly to drum rims, congas, mic stands, drum stands, or goodie table. Comes stock with DCLIP but can be used with any standard mic clip.

    සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න