නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

DW

DSCP6514AV - Deluxe Snare Bag

DSCP6514AV - Deluxe Snare Bag

නිතිපතා මිල Rs 31,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 31,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The DW Deluxe Snare Bag offers premium protection to your snare drum through a high-grade nylon exterior with reinforced plastic inserts. This branded bag also includes a contoured handle and an oversized padded compartment for you to store your snare and required tools for gigs. Designed to fit snares up to 6.5'x 14'.

Features:

  • High-grade nylon exterior
  • Reinforced plastic inserts
  • Padded interior
  • Shoulder strap
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න