නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

DV Mark

DV PICKS HOLDER BLACK

DV PICKS HOLDER BLACK

නිතිපතා මිල Rs 4,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 5,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 4,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

The DV MARK PICKS HOLDERS are made in Italy with the finest genuine italian leather, you can easily bring and keep inside your favourite 4 picks. It also features a metal ring to use it as a key holder.

 


 

Available colours:

- Black
- Brown
- Blue
- Bordeaux

Picks are not included.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න