නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

DW

DWSM2031 - Puppy Bone w/ Short Cymbal Arm

DWSM2031 - Puppy Bone w/ Short Cymbal Arm

නිතිපතා මිල Rs 10,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 12,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 10,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

This low-profile Puppy Bone features a shorter cymbal arm compatible with all 1/2" DW rods.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)