නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

DW

DWSM2034 - Cymbal Tilter w/ 1/2" Clamp

DWSM2034 - Cymbal Tilter w/ 1/2" Clamp

නිතිපතා මිල Rs 6,600.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 6,600.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

This Cymbal Tilter includes a 1/2" clamp.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)