නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

DW

DWSM2035 - 9.5mm 5" Accessory Arm w/ 1/2" Clamp

DWSM2035 - 9.5mm 5" Accessory Arm w/ 1/2" Clamp

නිතිපතා මිල Rs 6,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 6,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

Mount small percussion to your setup.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)