නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

DW

DWSM2231 - Captive Wing Nut and Felt Set Pack

DWSM2231 - Captive Wing Nut and Felt Set Pack

නිතිපතා මිල Rs 2,800.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 3,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 2,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

This Seat, Felt, & Captive Wing Nut set includes two of each and fits a DW Cymbal Tilter.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)