නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

DW

DWSM909 - Adjustable Cymbal Stacker

DWSM909 - Adjustable Cymbal Stacker

නිතිපතා මිල Rs 13,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 13,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

An angle adjustable cymbal stacker for DW stands.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)