නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

DW

DWSM9213 - Incremental Clutch

DWSM9213 - Incremental Clutch

නිතිපතා මිල Rs 7,800.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 8,950.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 7,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

This clutch allows quick adjustment of fixed hi-hats with the flick of a lever.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)