නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

DW

DWSM9214 - Incremental Clutch w/ 8mm Adapter

DWSM9214 - Incremental Clutch w/ 8mm Adapter

නිතිපතා මිල Rs 10,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 12,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 10,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

This clutch allows quick adjustment of fixed hi-hats with the flick of a lever. Incl. 8mm adapter.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)