නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Schlagwerk

ECA70 - Ergo Cajon Adapter

ECA70 - Ergo Cajon Adapter

නිතිපතා මිල Rs 15,000.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 22,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 15,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

About this item

  • The diversity and flexibility of the Cajon can be expanded even further with a variety of add-ons.
  • The aim is to achieve completely new sound possibilities and an individualization of the overall Cajon sound.
  • With the same design and standard robust Schlagwerk quality.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)