නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Markbass

GROOVE -030 045 065 085 105 130

GROOVE -030 045 065 085 105 130

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

GROOVE Series – Electric bass nickel plated steel


The GROOVE series bass strings are made of high quality selected nickel plated steel wire, hand-wound on hexagonal high carbon content core from our master string makers offering calibrated diameter and tension for best tone and feel. They are the best choice for bassists that love traditional warm nickel sound.


Markbass Strings are made at our factory in Abruzzo (Italy), using the best selected innovative materials and ultimate quality controls matched with the ancient tradition of master string makers.
Maybe not many people know that since the past centuries Abruzzo has been the motherland of almost all string makers.
The art of string making was born in this beautiful part of the world and many great brands in today’s worldwide market can trace their own origins here,  it's a history made of skilled hands, hard work, sacrifices and so much genius: typical features of  people from Abruzzo.
This artistry and know how have been exported worldwide as well, offering a superior product with exceptional performance, amazing feeling, intonation and reliability!

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)