නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

IK Multimedia

ඉරිග් 2

ඉරිග් 2

නිතිපතා මිල Rs 15,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 15,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

වඩාත්ම ජනප්රිය ගිටාර් අතුරුමුහුණත සෑම කාලයකම යන්තම් හොඳ වුණා

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න