නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Audix

OM2

OM2

නිතිපතා මිල Rs 27,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 27,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි

සියලු අරමුණු වෘත්තීය ගතික වාචික මයික්‍රොෆෝනය

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න