නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02070 - EARTHWOOD PHOSPHOR BRONZE ACOUSTIC BASS STRINGS 45-95 GAUGE

P02070 - EARTHWOOD PHOSPHOR BRONZE ACOUSTIC BASS STRINGS 45-95 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 6,800.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 6,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball Earthwood Phosphor Bronze acoustic bass strings are made from 92% copper, 7.7% tin, 0.3% phosphorus wire wrapped around tin plated hex shaped steel core wire. These acoustic bass guitar strings have a light orange, gold color and provide a mellow, ringing sound, with excellent clarity. Gauges: 45-55-80-95
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න