නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02211 - MONDO SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS 10.5-52 GAUGE

P02211 - MONDO SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS 10.5-52 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 2,450.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,450.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Mondo Slinky strings are ideal for players who prefer a heavier low end with
only a slight difference in tension on the plain strings.
Gauges .0105, .0135, .0175, .030, .042, .052
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න