නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02213 - MEGA SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS 10.5-48 GAUGE

P02213 - MEGA SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS 10.5-48 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 2,450.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,450.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball Nickel Wound Electric Guitar Strings are made from nickel plated steel wire wrapped around tin plated hex shaped steel core wire. The plain strings are made of specially tempered tin plated high carbon steel producing a well balanced tone for your guitar. Gauges .0105, .0135, .0175, .028, .038, .048
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න