නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02224 - TURBO SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS 9.5-46 GAUGE

P02224 - TURBO SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS 9.5-46 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 2,450.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,450.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Turbo Slinkys sit neatly between the popular Regular Slinky and Hybrid Slinky strings while providing a balanced, comfortable feel across all six strings. This combination is perfect for players who are looking for added playability with minimal differences in tone and tension. Gauges .0095, .012, .016, .026, .036, .046
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න