නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02228 - MIGHTY SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS 8.5-40 GAUGE

P02228 - MIGHTY SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS 8.5-40 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 2,450.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,450.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Mighty Slinkys sit between the popular Super Slinky and Extra Slinky strings while providing a fast, light tension across all six strings. Gauges .0085, .011, .015, .022w, .030, .040
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න