නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02623 - SUPER SLINKY NICKEL WOUND 7-STRING ELECTRIC GUITAR STRINGS 9-52 GAUGE

P02623 - SUPER SLINKY NICKEL WOUND 7-STRING ELECTRIC GUITAR STRINGS 9-52 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 3,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball Nickel Wound Electric Guitar Strings are made from nickel plated steel wire wrapped around tin plated hex shaped steel core wire. The plain strings are made of specially tempered tin plated high carbon steel producing a well balanced tone for your guitar. Gauges .009, .011, .016, .024w, .032, .042, .052
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න