නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02806 - FLATWOUND GROUP III ELECTRIC BASS STRINGS 45-100 GAUGE

P02806 - FLATWOUND GROUP III ELECTRIC BASS STRINGS 45-100 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 13,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 13,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball Flatwound Electric Bass Strings use flat stainless steel wire wrapped around a hex shaped tin plated steel core. Provides a smooth feel and mellow sound. Gauges .045, .065, .080, .100
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න