නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P02810 - FLATWOUND 5-STRING ELECTRIC BASS STRINGS 45-130 GAUGE

P02810 - FLATWOUND 5-STRING ELECTRIC BASS STRINGS 45-130 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 16,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 16,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball Flatwound Electric Bass Strings use flat stainless steel wire wrapped around a hex shaped tin plated steel core. Provides a smooth feel and mellow sound. Gauges .045, .065, .080, .100 .130
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න