නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P03331 - REGULAR SLINKY ELECTRIC TONE PACK 10-46 GAUGE

P03331 - REGULAR SLINKY ELECTRIC TONE PACK 10-46 GAUGE

නිතිපතා මිල Rs 8,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 8,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
The Ernie Ball Electric Guitar String Tone Pack is the perfect way to experience three legendary electric guitar tones. From the world's #1-selling Original Slinky strings, featuring classic, balanced tone, or the Cobalt Slinky Strings, providing higher output and superior clarity, to the M-Steel Slinky strings, which are the loudest, most expressive strings ever created. Three tones. One Pack. Famously Slinky.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)