නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P04081 - Leather Strap Signature Joe Bonamassa Black Crocodile

P04081 - Leather Strap Signature Joe Bonamassa Black Crocodile

නිතිපතා මිල Rs 9,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 12,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 9,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Joe Bonamassa Black Crocodile Leather Strap. Crocodiles print design with Joe Bonamassa emblem on premium black leather. Adjustable strap.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න