නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Ernie Ball

P04114 - MUSICIAN'S TOOL KIT

P04114 - MUSICIAN'S TOOL KIT

නිතිපතා මිල Rs 13,500.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 16,000.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 13,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball's all in one tool kit is perfect for cleaning, maintaining and keeping your instrument in perfect playing condition. Change strings, set intonation, adjust the action, check string height and more. Tool kit includes Microfiber Polish Cloth, Wonder Wipes, Heavy Duty String Cutter, Peg Winder, 6-in-1 Screwdriver, Ruler, and durable Hex Wrench Set.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න