නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P04119 - PEGWINDER

P04119 - PEGWINDER

නිතිපතා මිල Rs 1,250.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,250.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Molded plastic pegwinder for guitar, and other stringed instruments. Allows for fast, easy string installation compared to hand winding. Notched head cutout for easy removal of plastic bridge pins for acoustic guitars. Not intended for bass guitars.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න