නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Ernie Ball

P04222 - INSTRUMENT POLISH WITH CLOTH

P04222 - INSTRUMENT POLISH WITH CLOTH

නිතිපතා මිල Rs 3,650.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 4,500.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 3,650.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Ernie Ball's proprietary polish formula is oil free and won't leave a powdery residue on your instrument. Spray on the cloth and wipe off in a circular motion for a streak free shine. Safe on most woods and finishes. Contains silicone. Comes with 12 x 12-inch gray Microfiber polish cloth with stitched edging. Washable.
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න